BD Corso (2020)

O projektu
Citace z clánku Ondreje Krynka z casopisu architektura dne
12.09.2019
V blízkosti centra Berouna byl na místě bývalého parkoviště
u telefonní ústředny postaven nový bytový dům Corso. Navrhli
jej architekti z ateliéru OV-A a jako jedni z mála dbají na
architektonickou kvalitu, zajímavá řešení i sladění materiálů.
Nejviditelnější je řešení prolamované prosklené fasády směrem
k řece Berounce.
„Bytový dům orientovaný k nábřeží kultivuje okolní prostředí
a pomáhá integrovat stavbu z dob komunismu do struktury
města. Dům je orientován na východ k řece zalamovanou
fasádou – každý byt se otevírá prosklenou stěnou k řece.
Dynamiku fasády umocňuje střídání otevřených lodžií se
zasklenými zimními zahradami,“ říkají ke svému poslednímu
projektu architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

 

 

 

 

Popis projektu
Jímací soustavu na bytovém domě tvoří soustava GFK podpůrných
trubek s hliníkovými jímači. Jímací tyče jsou celkové
délky 3 000 mm. Spodní část jímače tvoří izolovaná tyč GFK
o průměru 16 mm. Jímač je s GFK podpůrnou tyčí spojený
pomocí hliníkové spojky. Jímač je zavětrován pomocí GFK
podpůrných tyčí o průměru 16 mm. Jímač je kotven v betonovém
podstavci o hmotnosti 17 kg. GFK podpůrné tyče pro
zavětrování jsou také kotveny v betonech o hmotnosti 17 kg
a svírají vzájemný úhel cca 90° až 120°. Jímací tyče jsou vzájemně
propojeny pomocí vodiče AlMgSi o průměru 8 mm na
izolovaných podpěrách délky minimálně 500 mm.

 

Veškeré vodivé součásti jako jsou vodivé
stavební prvky, kabely a vodiče vstupující
do domu a v domě musí být vzdáleny
od jímací soustavy minimálně o vypočtenou
vzdálenost s. Porušení této zásady
způsobuje nefunkčnost vnějšího systému
ochrany budovy před zásahem blesku.
U HVI light s šedou izolací se dá dostatečná
vzdálenost zjednodušeně vysvětlit jako
elektrická pevnost mezi jádrem a pláštěm.
Vzhledem k použití vodiče HVI light šedou
izolací je nutno ověřit dostatečnou vzdálenost
pro údery do jímacích tyčí a důležité
je posoudit všechny body úderu tak, aby
se zkontrolovala dostatečná vzdálenost
v místě napojení vodiče na jímací tyče.

Pak nesmí překročit hodnotu s = 45 cm pro materiál vzduch.
Za oblastí koncovky je možné vodič HVI light s šedou izolací
přiblížit k vodivým částem při dodržení parametrů vodiče HVI.
Vodič HVI light nesmí být vystaven přímému úderu blesku
a v případě křížení s okružním vedením, které je vystaveno
přímému úderu blesku, je nutné taktéž dodržet dostatečnou
vzdálenost v tomto konkrétním místě křížení. V případě použití
souběžného dvojitého vedení vodiče HVI je doporučeno
dodržet minimální vzájemný odstup 200 mm.