Aktuální katalogy - Hromosvody

 

Katalog součástí pro hromosvody „Blitzschutz Hauptkatalog 2009”, tiskopis DS 427/0109, obsahuje kompletní sortiment prvků a součástí potřebných k instalaci hromosvodu, vnější ochrany před bleskem.

Ke každé řadě výrobků jsou uvedeny detailní informace o rozměrech, provedení, vlastnostech, možnostech a způsobu použití a o příslušenství, každý výrobek má samostatný detailní výkres.Je koncipován jako praktická pomůcka pro návrh ochrany před bleskem.

Zkrácený katalog DEHN KK2009CZ - zkrácený kompletní katalog D+S, česky, obsahuje všechny skupiny produktů D+S [35 MB]

Samostatné výňatky, přílohy a další informace k hromosvodářskému materiálu: